Εκχυλίσματα Υπάρχουν 14 προϊόντα

Εκχυλίσματα

Εκχυλίσματα.

Εκχύλιση ονομάζεται η μεταφορά μιας ουσίας από μια φάση στην οποία βρίσκεται με τη μορφή διαλύματος ή αιωρήματος σε μια άλλη υγρή φάση. Η μεταφορά αυτή είναι δυνατή επειδή η ουσία κατανέμεται στις δύο φάσεις με ορισμένη αναλογία. Η εκχύλιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό μίγματος υγρών ή στερεών ουσιών.
Ανά σελίδα
Εμφανίζονται 1 - 12 από τα 14 προϊόντα